SPSS, STATA, EXCEL

סיוע לסטודנטים בניתוחים סטטיסטיים בשימוש SPSS ו-EXCEL

SPSS, STATA, EXCEL

ניתוח בתוכנת SPSS

SPSS היא תוכנה באמצעותה ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים המבוססים על מאגר המידע הקיים ברשותנו. היא מתאימה מאוד לביצוע ניתוחים עבור עבודות אקדמאיות שכן היא מאפשרת להזין את הנתונים הרלוונטיים למשתני המחקר אותם אנו בודקים, להגדיר את המבחן הסטטיסטי אותו אנחנו רוצים לבצע ולקבל פלטים מהם ניתן להכין את פרק הממצאים.

ניתוח באמצעות SPSS מתאים לביצוע מחקר אמפירי (מחקרי) בכל תחומי הלימוד שכן הניתוח מבוסס על שאלת המחקר, השערות המחקר ומשתני המחקר אותם בודקים. התוכנה מאפשרת לבדוק מהימנות של כלי המחקר שבו נעשה שימוש (לדוגמא באמצעות אלפא קרונבך) וליישם מבחנים סטטיסטים (לדוגמא אנובה, טי-טסט, מקדם המתאם של פירסון ועוד).

אל התוכנה הסטטיסטית ניתן להזין נתונים שנאספו באמצעות כלי מחקר מסוג שאלון או נתונים שנאספו ממאגרי מידע אחרים. לעיתים נדרש להמיר את הנתונים כך שיתאימו לתוכנת ה- SPSS וגם בכך אנחנו מסייעים.

במידת הצורך אנחנו מייעצים לסטודנט בנוגע לבחירת השערות המחקר והגדרת המשתנים.

כתבות דומות

צרו איתנו קשרמות