מגבלות מחקר בעבודה אקדמית

מגבלות מחקר בעבודה אקדמית

דוגמאות למגבלות המחקר

במחקר זה, קיימות מספר מגבלות מחקר אשר זוהו במהלך העבודה, להלן סקירתם:

1) ההתפלגות הדמוגרפית ממנה עולה כי עיקר הנשאלים הינם נשואים (85% מהנשאלים), בעלי תואר ראשון (85% מהנשאלים) אשר אינם מועסקים בתפקידי ניהול (85% מהנשאלים). בשל כך ייתכן והיו מתקבלות תוצאות אחרות אם מאפייני אוכלוסיית המחקר היו שונים והיו מספר דומה של נשאלים מכל אחד מהמאפיינים (נשואים מול רווקים, תואר ראשון מול תואר מתקדם, תפקידי ניהול מול תפקידים אחרים). כלומר, לא ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר במדגם מייצג.

2) המדגם הנוכחי הוא מדגם שאיננו הסתברותי. במדגם הסתברותי לכל פרט באוכלוסייה סיכוי דומה להשתתף במדגם, יש פרטים שיבחרו בוודאות וכאלה שלא יבחרו בוודאות. במקרה זה מדובר במדגם שנאסף מתוך המעגלים החברתיים הקרובים.

3) מגבלה נוספת נוגעת לאופן איסוף המידע. מכיוון שכלי המחקר הינו שאלונים, טווח החופש עבור הנשאלים מצומצמת ועליהם להשיב על פי התשובות המוצגות להם (סקלת תשובות). ייתכן ואם היה ניתן להשיב אופן חופשי על שאלות פתוחות היה מתקבל מידע שונה.

כתבות דומות

צרו איתנו קשרמות