עבודה אמפירית או איכותנית?

עבודה אמפירית או איכותנית?

עבודה איכותנית או אמפירית

כמובן שהבחירה בעבודה איכותנית או אמפירית תלויה בכמה גורמים. ראשית, ביכולת של הסטודנט. סטודנט שלא יודע לבצע ניתוחים סטטיסטים יתקשה לבצע מחקר אמפירי. הוא יצטרך ללמוד כיצד לעשות זאת או להיעזר בסטטיסטיקאי.

שנית, הבחירה תלויה בשאלת המחקר ובמה רוצים להשיג. אם השאלה היא כזו שמצריכה איסוף נתונים כמותי, אזי שלא ניתן לחקור את הנושא בכלים איכותניים. כלומר יש לחשוב כיצד אפשר ונכון לענות על שאלת המחקר. האם בכלים איכותניים כמו ביצוע ראיונות או בכלים אמפיריים כמו ביצוע שאלונים וניתוח סטטיסטי.

בנוסף, כדאי להבין מה מצופה מבחינת ההנחיות שקיבל הסטודנט ממוסד הלימוד שלו. אם מצופה כי הסטודנט יבצע סוג מסוים של עבודה, הוא נדרש להנחיות שניתנו.

לאחר שתחליטו על סוג העבודה, תוכלו להתחיל ולפתח את כלי המחקר שלכם. כלי המחקר תלוי בתלות מלאה בסוג העבודה. בעזרת כלי המחקר אתם תוכלי לאסוף מידע ובסופו של דבר לנתח את מה שהתקבל. תוכלו לראות דוגמאות שונות לכלי מחקר במאמרים אקדמיים. לרוב תמצאו את ההסבר לכל המחקר בפרק השיטה של המאמר ואת כלי המחקר עצמו בנספחים.

כתבות דומות

צרו איתנו קשרמות