כיצד מבצעים כתיבת עבודות אקדמיות

כיצד מבצעים כתיבת עבודות אקדמיות

למה אפשר לצפות?

כתיבה עבודה אקדמית מתחלקת למספר משימות מקדימות ולאחר מכן נדרש מהסטודנט להתחיל בכתיבה בפועל. ראשית, הסטודנט נדרש לבחור נושא. הנושא צריך להיות מעניין עבור הסטודנט, הוא יכול להיות מקורי לחלוטין או המשך של מחקר אחר. לאחר מכן ניתן לנסח את שאלת מחקר, והשערות (במידה ומדובר בסמינריון כמותי). לאחר מכן ניתן יהיה לאסוף מקורות אקדמיים. יש מוסדות לימוד שמאפשרים גם שימוש במקורות לא אקדמיים ואז ניתן להעשיר את המקורות. כדאי למצוא מקורות עדכניים, איכותיים.

כתיבת עבודות אקדמיות: נקודות חשובות

כתיבת עבודות אקדמיות מתבסס על מספר מטלות קטנות עיקריות. החל מניסוח שאלת המחקר, חיפוש אחר מקורות אקדמיים, ביצוע סקירת הספרות ועד הניתוח הסטטיסטי – כל שלב בתהליך הכתיבה יש לבצע כהלכה ועל הצד הטוב ביותר.

ניתוח ממצאים - חלק מהדרישות של העבודה הסמינריונית כולל את מלאכת הניתוח הסטטיסטי. בין אם מדובר במלאכת ניתוח איכותני או כמותי באמצעות ניתוח סטטיסטי, או שמא מדובר בהיכרות עם הטכניקות השונות, כדי שתוכלו גם אתם להגיע לתוצאות מדויקות ונכונות בצורה השקופה ביותר, יש לבצע את המשימה כראוי – תוך הצגתם של הממצאים השונים.

סקירת ספרות - מהי סקירת ספרות? מטרתה להציג תחום ידע מסוים, מה ידוע עליו כיום, לזהות את ההתפתחויות העכשוויות ביותר בתחום זה, להציג את המחקרים השונים ולהסביר כיצד המחקר שלכם יסייע במענה על השאלה. לשם כך, יש להתנסח בדיוק רב – מבלי לכתוב בצמצום או בהרחבה רבים מדי. סקירת הספרות צריכה לעמוד בכללים אקדמיים מקובלים כגון שיטות ציטוט ואזכור מאמרים (לדוגמא APA).

כתיבת הביבליוגרפיה - ביצעתם את המחקר המקיף, מצאתם את המקורות האקדמיים ושילבתם בהצלחה את ההפניות לאורך העבודה. כעת, מגיע שלב משמעותי לא פחות ואף יותר: כתיבת הביבליוגרפיה של העבודה. בין אם אתם שייכים למדעי הרוח או החברה, יש לפעול בהתאם לנהלים.

כתבות דומות

צרו איתנו קשרמות