דגשים - סמינריון תואר שני

דגשים - סמינריון תואר שני

מה הם השלבים לביצוע סמינר של תואר שני

סמינר תואר שני (או עבודה סמינריונית) כוללת מספר שלבי עבודה. ראשיתה של העבודה בבחירת נושא מעניין. לאחר מכן נדרשת הגשת הצעת מחקר, איתור מאמרים אקדמיים, ביצוע סקירת ספרות (יחד עם כתיבת הביבליוגרפיה), בחירת שאלת מחקר, ביצוע מחקר כמותי (במידה והעבודה אמפירית), כתיבת דיון, וכתיבת הפרקים העוטפים את העבודה (תקציר, מבוא, סיכום). במהלך הכתיבה יש להקפיד על שימוש בכללים אקדמיים מקובלים, לדוגמא כללי אזכור וציטוט, ניסוחים אקדמיים, עריכה על פי הכללים וכו'.

כתבות דומות

צרו איתנו קשרמות